Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015)
Số ký hiệu văn bản 01/HD-BTGTU
Ngày ban hành 26/10/2015
Ngày hiệu lực 26/10/2015
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015)
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản của Đảng
Người ký duyệt Đàm Viết Hà
Tài liệu đính kèm
01_.pdf
Lĩnh vực