Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 84-HD/BTGTU
Ngày ban hành 19/06/2015
Ngày hiệu lực 19/06/2015
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản của Đảng
Người ký duyệt Đàm Viết Hà
Tài liệu đính kèm
841.pdf
Lĩnh vực