Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017
Số ký hiệu văn bản 657/STP-PBGDPL
Ngày ban hành 21/08/2017
Ngày hiệu lực 21/08/2017
Trích yếu nội dung Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA)
Người ký duyệt Hứa Tân Hơi
Tài liệu đính kèm
657.a_1.pdf
Lĩnh vực