Kế hoạch chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi thuế nợ đọng 9 tháng còn lại của năm 2016
Số ký hiệu văn bản 793/KH-BCĐ
Ngày ban hành 19/04/2016
Ngày hiệu lực 19/04/2016
Trích yếu nội dung Kế hoạch chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi thuế nợ đọng 9 tháng còn lại của năm 2016
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thuế, Phí, Lệ phí
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm
793.t_1.pdf
Lĩnh vực