Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hạ Lang
Số ký hiệu văn bản 203/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/03/2016
Ngày hiệu lực 02/03/2016
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hạ Lang
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Bích Ngọc
Tài liệu đính kèm
203l_1.pdf
Lĩnh vực