Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 431/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/03/2017
Ngày hiệu lực 31/03/2017
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp, Nông thôn
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm
431.t_1.pdf
Lĩnh vực