Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 216 từ UBND xã Tam Kim đến Quốc lộ 3, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 121/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/02/2024
Ngày hiệu lực 01/02/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 216 từ UBND xã Tam Kim đến Quốc lộ 3, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt Hoàng Văn Thạch
Tài liệu đính kèm document-6-.pdf