Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Số ký hiệu văn bản 227/KH-UBND
Ngày ban hành 02/02/2024
Ngày hiệu lực 02/02/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm document-3-.pdf