Kế hoạch thực hiện công tác PCGD, XMC trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024.
Số ký hiệu văn bản 237/KH-BCĐ
Ngày ban hành 02/02/2024
Ngày hiệu lực 02/02/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện công tác PCGD, XMC trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm document.pdf