Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2024
Số ký hiệu văn bản 3648/KH-UBND
Ngày ban hành 29/12/2023
Ngày hiệu lực 29/12/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Hành chính tổ chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1.-t12-27-ke-hoach-cchc-2024.pdf