Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 34/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2023
Ngày hiệu lực 28/12/2023
Trích yếu nội dung Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 34.2023.qd-ubnd.pdf