Quyết định Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng đến năm 2035, tỷ lệ 1/2000
Số ký hiệu văn bản 1809/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2023
Ngày hiệu lực 22/12/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng đến năm 2035, tỷ lệ 1/2000
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1809.qd-ubnd_0001.pdf