Quyết định Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ đồ án Điều chỉnh quy hoach chi tiết Khu tái định cư I thuộc Dự án Khu tái định cư đường phía Nam Khu đô thị mới, thành phố Cao Bằng - Tỷ lệ 1/500 (lần 2)
Số ký hiệu văn bản 1817/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2023
Ngày hiệu lực 22/12/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ đồ án Điều chỉnh quy hoach chi tiết Khu tái định cư I thuộc Dự án Khu tái định cư đường phía Nam Khu đô thị mới, thành phố Cao Bằng - Tỷ lệ 1/500 (lần 2)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1817.qd-ubnd_0001.pdf