Quyết định Phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2023, định hướng đến năm 2045
Số ký hiệu văn bản 1865/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2023
Ngày hiệu lực 28/12/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2023, định hướng đến năm 2045
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1865.qd-ubnd_0001.pdf