Quyết định Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2023, tỷ lệ 1/200
Số ký hiệu văn bản 1887/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2023
Ngày hiệu lực 28/12/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2023, tỷ lệ 1/200
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1887.qd-ubnd_0001.pdf