Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1898/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2023
Ngày hiệu lực 30/12/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Loại khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1898.qd-ubnd_0001.pdf