Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024
Số ký hiệu văn bản 1921/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2023
Ngày hiệu lực 30/12/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1921.qd-ubnd_0001.pdf