Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1922/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2023
Ngày hiệu lực 30/12/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Loại khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1922.qd-ubnd_0001.pdf