Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NĐ-CP, và tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2023, Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024
Số ký hiệu văn bản 3556/BC-UBND
Ngày ban hành 22/12/2023
Ngày hiệu lực 22/12/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NĐ-CP, và tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2023, Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo Kinh tế, Xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3556.bc-ubnd_0001.pdf