Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Cao Bằng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 3582/KH-UBND
Ngày ban hành 25/12/2023
Ngày hiệu lực 25/12/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Cao Bằng năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3582.kh-ubnd_0001.pdf