Kế hoạch Tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1)
Số ký hiệu văn bản 3586/KH-UBND
Ngày ban hành 26/12/2023
Ngày hiệu lực 26/12/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3586.kh-ubnd_0001_0001.pdf