Kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024
Số ký hiệu văn bản 3681/KH-UBND
Ngày ban hành 29/12/2023
Ngày hiệu lực 29/12/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3681.kh-ubnd_0001.pdf