Quyết định kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 85/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/01/2024
Ngày hiệu lực 23/01/2024
Trích yếu nội dung Quyết định kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Loại khác
Người ký duyệt huytt.ubndcb
Tài liệu đính kèm Danh-muc-kiem-ke-di-tich638418665138930102.doc
1.-Quyet-dinh-kiem-tra-tong-th638418665143531135.pdf
2.-Danh-muc-kiem-ke-di-tich.si638418665141645507.pdf
Quyet-dinh-kiem-tra-tong-the-v638418665140135238.doc