Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 89/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/01/2024
Ngày hiệu lực 24/01/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Loại khác
Người ký duyệt huytt.ubndcb
Tài liệu đính kèm Du-thao-Quyet-dinh-sua-doi-bo-638418646704751587.pdf