Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh năm 2024
Số ký hiệu văn bản 289/KH-VP
Ngày ban hành 18/01/2024
Ngày hiệu lực 25/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Hành chính tổ chức
Người ký duyệt anhhx.ubndcb
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-thuc-hien-dan-chu-trg638418639254449595.pdf