Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 142/KH-UBND
Ngày ban hành 23/01/2024
Ngày hiệu lực 22/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Loại khác
Người ký duyệt anhhx.ubndcb
Tài liệu đính kèm 142.KH-UBND_0001_0001638418627617500910.pdf