Giấy phép môi trường (Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch)
Số ký hiệu văn bản 899/GPMT-UBND
Ngày ban hành 15/07/2022
Ngày hiệu lực 15/07/2022
Trích yếu nội dung Giấy phép môi trường (Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch)
Hình thức văn bản Giấy phép môi trường
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 899-gpmt.pdf