Giấy phép môi trường
Số ký hiệu văn bản 1100/GPMT-UBND
Ngày ban hành 25/08/2022
Ngày hiệu lực 25/08/2022
Trích yếu nội dung Giấy phép môi trường
Hình thức văn bản Giấy phép môi trường
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1100-gpmt.pdf