Giấy phép môi trường của Dự án Điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm trong đất đá thải khu vực bãi thải Thập Lục Phần thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (điều chỉnh hạng mục vị trí xưởng tuyển sang vị trí mới)
Số ký hiệu văn bản 1867/GPMT-UBND
Ngày ban hành 14/12/2022
Ngày hiệu lực 14/12/2022
Trích yếu nội dung Giấy phép môi trường của Dự án Điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm trong đất đá thải khu vực bãi thải Thập Lục Phần thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (điều chỉnh hạng mục vị trí xưởng tuyển sang vị trí mới)
Hình thức văn bản Giấy phép môi trường
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1867-gpmt.pdf
phu-luc-gpmt-dieu-chinh-thap-luc-phan-in.pdf