Giấy phép môi trường cấp cho Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án khu xử lý rác thải thị trấn Tĩnh Túc
Số ký hiệu văn bản 1599/GPMT-UBND
Ngày ban hành 20/11/2023
Ngày hiệu lực 20/11/2023
Trích yếu nội dung Giấy phép môi trường cấp cho Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án khu xử lý rác thải thị trấn Tĩnh Túc
Hình thức văn bản Giấy phép môi trường
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1599.gpmt-ubnd.pdf