Quyết định Về việc đổi tên Ban Quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh thành Văn phòng quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1116/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/08/2023
Ngày hiệu lực 30/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc đổi tên Ban Quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh thành Văn phòng quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1116.pdf
Lĩnh vực