Quyết định Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Lâm (đợt 2)
Số ký hiệu văn bản 1075/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/08/2023
Ngày hiệu lực 24/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Lâm (đợt 2)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1057.pdf
Lĩnh vực