Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo ĐTM của Dự án phát triển đô thị số 10A, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1065/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/08/2023
Ngày hiệu lực 22/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo ĐTM của Dự án phát triển đô thị số 10A, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1065.pdf
Lĩnh vực