Quyết định Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thu, nộp và miễn, giảm đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1034/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/08/2023
Ngày hiệu lực 18/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thu, nộp và miễn, giảm đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thuế, Phí, Lệ phí
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1034.pdf
Lĩnh vực