Quyết định Phê duyệt bổ sung chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Cao Bằng (đợt 4)
Số ký hiệu văn bản 969/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/08/2023
Ngày hiệu lực 04/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt bổ sung chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Cao Bằng (đợt 4)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 969.pdf
Lĩnh vực