Thông báo Kết quả kỳ tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1512/TB-HĐTDVC
Ngày ban hành 08/08/2023
Ngày hiệu lực 08/08/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết quả kỳ tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo
Người ký duyệt GĐ Vũ Văn Dương
Tài liệu đính kèm 1512-tb-sgddt.pdf
phu-luc-10-khong-trung-tuyen-tieu-hoc.pdf
phu-luc-11-khong-trung-tuyen-thcs.pdf
phu-luc-12-khong-trung-tuyen-thpt.pdf
phu-luc-1-du-tuyen-mam-non.pdf
phu-luc-2-du-tuyen-tieu-hoc.pdf
phu-luc-3-du-tuyen-thcs.pdf
phu-luc-4-du-tuyen-thpt.pdf
phu-luc-5-trung-tuyen-mam-non.pdf
phu-luc-6-trung-tuyen-tieu-hoc.pdf
phu-luc-7-trung-tuyen-thcs.pdf
phu-luc-8-trung-tuyen-thpt.pdf
phu-luc-9-khong-trung-tuyen-mam-non.pdf
Lĩnh vực