Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 2017/KH-UBND
Ngày ban hành 27/07/2023
Ngày hiệu lực 27/07/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Truyền thông
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 2017.pdf
Lĩnh vực