[TEST]Quyết định Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng, quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản [TEST]15/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/07/2023
Ngày hiệu lực 30/07/2023
Trích yếu nội dung [TEST]Quyết định Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng, quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Loại khác
Lĩnh vực Loại khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm test-base-64-pdf638267626125008809.pdf
test-base-64638267626133910272.docx
Lĩnh vực