Quyết định Phê duyệt và công bố Chỉ số chuyển đổi số của các Sở, Ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2022
Số ký hiệu văn bản 943/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/07/2023
Ngày hiệu lực 27/07/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt và công bố Chỉ số chuyển đổi số của các Sở, Ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Truyền thông
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 943.pdf
Lĩnh vực