Quyết định Ban hành Hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình để áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 918/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/07/2023
Ngày hiệu lực 25/07/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình để áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 918.qd-ubnd_0001.pdf
Lĩnh vực