Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng đối với diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1808/TTr-UBND
Ngày ban hành 07/07/2023
Ngày hiệu lực 07/07/2023
Trích yếu nội dung Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng đối với diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Hình thức văn bản Tờ trình
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1808.ttr-ubnd.pdf
Lĩnh vực