Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện tại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1782/KH-UBND
Ngày ban hành 05/07/2023
Ngày hiệu lực 05/07/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện tại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1782.pdf
Lĩnh vực