Chương trình Công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Quý III năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1829/CTr-UBND
Ngày ban hành 10/07/2023
Ngày hiệu lực 10/07/2023
Trích yếu nội dung Chương trình Công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Quý III năm 2023
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1829.pdf
Lĩnh vực