Chương trình Công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 6 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1830/CTr-UBND
Ngày ban hành 10/07/2023
Ngày hiệu lực 10/07/2023
Trích yếu nội dung Chương trình Công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 6 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1830.pdf
Lĩnh vực