V/v triển khai một số nội dung liên quan đến thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Số ký hiệu văn bản 1860/UBND-NC
Ngày ban hành 12/07/2023
Ngày hiệu lực 12/07/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai một số nội dung liên quan đến thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1860.pdf
Lĩnh vực