Quyết định Về việc kiện toàn Tổ công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện công vụ
Số ký hiệu văn bản 868/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/07/2023
Ngày hiệu lực 12/07/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc kiện toàn Tổ công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện công vụ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 868.pdf
Lĩnh vực