Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm pháp thải khí các bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1861/KH-UBND
Ngày ban hành 12/07/2023
Ngày hiệu lực 12/07/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm pháp thải khí các bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giao thông, Vận tải
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1861.pdf
Lĩnh vực