Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 15/3/2023 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1899/KH-UBND
Ngày ban hành 14/07/2023
Ngày hiệu lực 14/07/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 15/3/2023 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1899.pdf
Lĩnh vực