Công điện Về việc chủ động ứng phó với bão số 1 (TALIM)
Số ký hiệu văn bản 03/CĐ-UBND
Ngày ban hành 17/07/2023
Ngày hiệu lực 17/07/2023
Trích yếu nội dung Công điện Về việc chủ động ứng phó với bão số 1 (TALIM)
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Nông nghiệp, Nông thôn
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm cd03.pdf
Lĩnh vực