Quyết định Phê duyệt bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hạ Lang (đợt 2)
Số ký hiệu văn bản 808/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/06/2023
Ngày hiệu lực 30/06/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hạ Lang (đợt 2)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 808.pdf
Lĩnh vực